PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU LIHOVAR A PIVOVAR BLATNÁ – Soutěž o 1 lahev likéru Šnapsérie Čoko-koko

1. Všeobecná ustanovení

a) Pořadatelem soutěže je společnost LiquiB Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o. se sídlem Plzeňská 315, 388 01 Blatná, IČO: 46682708 (dále jen „pořadatel“).

b) Tato pravidla ustanovují podmínky a pravidla soutěže o 1 lahev likéru Šnapsérie Čoko-koko, která je vyhlášená na facebookovém a instagramovém účtu Lihovar a pivovar Blatná.

c) Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook (Meta) a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

d) Soutěže se mohou zúčastnit jen osoby starší 18 let s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR nebo mající jinou významnou vazbou na ČR (např. zde studují).

e) Soutěž probíhá od 3. 4. 2023 do 10. 4. 2023 23:59 hod.

f) Vyhodnocení soutěže bude publikováno na Facebooku v komentáři pod soutěžním příspěvkem 11. 4. 2023.

g) Důležité informace a změny oznámí organizátor vždy na své oficiální stránce na Facebooku a Instagramu.

2. Princip soutěže

Soutěžící odpoví na soutěžní otázku a splní další podmínky účasti v soutěži, a to pod soutěžní příspěvek na Facebooku a Instagramu Lihovar a pivovar Blatná.

3. Vyhodnocení soutěže a předání výhry

a) Soutěž má pouze jednoho výherce.

b) Pořadatel vybere vítěze ze všech soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže, následující den po ukončení soutěže.

c) Soutěží se o jednu lahev likéru Šnapsérie Čoko-koko.

d) Výhra bude výherci zaslána na jím uvedenou adresu (o kterou ho pořadatel na základě výhry požádá), nebo si ji může převzít v prodejně pořadatele.

e) Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanoveno.

4. Ochrana osobních údajů

a) Účastí v této soutěži vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Správcem osobních údajů je společnost Facebook (Meta) a Pořadatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně u výherce soutěže.

b) Výherce soutěže uděluje Pořadateli osobní údaje, a to jméno, příjmení, adresa (dále jen „Údaje“), a to výhradně pro účely zaslání výhry v této soutěži. Po skončení soutěže a odeslání výhry jsou poskytnuté údaje evidovány pouze v historii komunikace společnosti Facebook (Meta).

5. Závěrečná ustanovení

a) Organizátor může vyloučit kteréhokoliv soutěžícího ze soutěže v případě, že by soutěžící svým jednáním porušoval pravidla soutěže nebo by byl z takového jednání důvodně podezřelý.

b) Soutěžní příspěvky nesmějí obsahovat pornografické, erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy.

c) Pokud se prokáže, že výherce nesplnil kteroukoliv z podmínek soutěže, výhra mu nebude přiznána.

d) Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

e) Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat celou soutěž. Všechny změny pravidel nabývají účinnost jejich zveřejněním na FB stránce organizátora. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok soutěžícího na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.